Rogalin, Poznańska 1
Telefon: 502 573 144, Fax: (061) 813 80 13
RESTAURACJA@POD-DEBAMI.COM.PL
WWW.POD-DEBAMI.COM.PL

Lokal czynny od 10:00 do 20:00. Kontakt telefoniczny 618138013Lokal nieczynny od 14.11.2016 do 10.03.2017.
Telefon kontaktowy: 502 573 144 / 618 138 013

created by gammanet | site credits